Bio enzy sensitive Jar

Kód: 309
Neohodnoceno
Značka: Subio
177 Kč / kg
Skladem

100g = 17,70

NAVÁŽÍME DLE LIBOSTI. ZADÁVEJTE HODNOTU OD 0,1 KG.

SUBIO SENSITIVE na nádobí
Šetrný ekologický prostredek na mytí nádobí
s odmaštovací schopností, bez parfemace a látek SLS
a SLES. Vhodný pro alergiky. Tento prípravek je
z rady výrobku _x005Frmy SUBIO EKO s.r.o., které jsou
prívetivé k životnímu prostredí.
Nenicí biologickou kulturu v domácích cistírnách
odpadních vod, biosepticích ani v žumpách
ošetrovaných bioprípravky s rozkladným úcinkem.
Prípravek je lehce biologicky rozložitelný.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití: naneste primerené množství mycího prípravku na mycí
houbicku a nebo naaplikujte do vodní lázne. Nádobí
po umytí opláchnete vodou.

Obsahuje: méne než 5 % amfoterní povrchove aktivní látky,
méne než 5 % aniontové povrchove aktivní látky, méne než 5
% neiontové povrchove aktivní látky, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate


Pokyny pro bezpecné zacházení:
H 319 Zpusobuje vážné podráždení ocí.
P101 Je-li nutná lékarská pomoc, mejte po ruce obal nebo
štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah detí.
P264 Po manipulaci dukladne omyjte ruce a zasažené cásti tela.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne
vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování.
P337+P313 Pretrvává-li podráždení ocí: Vyhledejte lékarskou
pomoc/ošetrení.


Skladování: skladujte pri pokojové teplote mimo dosah detí.Doplňkové parametry

Kategorie: Drogerie
země původu: Česká Republika
+ zálohovaná lahev: 13 kč
nebo dones vlastní obaly: zdarma :-)